AI-Portalen bruger AI

Home » AI-Portalen bruger AI


Vi ser en række muligheder for gavn af brugen af AI på mange områder. Vi mener også, at det giver det mening, når vi beskæftiger os med AI, at vi også selv arbejder med teknologien. Samtidigt er vi klar over, at der er en vis skepsis overfor AI og at nogle læsere har brug for at vide, hvilke dele af et site er skrevet af AI og hvilke er skrevet af mennesker. Derfor kan du her læse mere om hvilke former for AI vi benytter på AI-Portalen og hvordan vi bruger den.

Assistent eller team

AI kan være en stor hjælp for et lille medie. Derfor bruger vi AI – her primært ChatGPT, men også Bing AI og Bard (tekstgenerering) – som en form for assistent eller sparringspartner. Det kan være til brug for:

  • Idegenerering
  • Struktur på hjemmesiden, herunder sider
  • Sparringspartner

Research

Vi anvender også ChatGPT (og andre chatbots) til at researche vores artikler. Det kan fx være ved at finde frem til kilder i form af artikler, rapporter mv. Samtidigt er chatbotterne rigtigt gode til at resumere kilder eller emner. Alt det research vi foretager denne vej rundt bliver tjekket igennem inden det bliver brugt i artikler.

Alle artikler er skrevet af mennesker

Alle artikler og kommentarer er skrevet af mennesker. En del af formålet med siden er at fremme god menneskeskabt journalistik og hvorfor alle journalister ikke bliver arbejdsløse lige foreløbigt. Til at illustrere hvad AI kan, har vi lavet undersiden ”ChatGPT vejleder” hvor vi har bedt ChatGPT helt selv skrive vejledninger om apps eller anvendelse af AI indenfor forskellige brancher. Siden AI-ordbogen er også – som det fremgår af siden – udarbejdet i samarbejde med ChatGPT.

Med andre ord, så ser vi kvaliteter i både menneskelig og chatbot-journalistik og vil gerne være med til at demonstrere, at den kan eksistere side om side.