Category

KITEK

AI-Portalen har indgået i et samarbejde med tænketanken Kunstig Intelligens: Teknik og Etik Kommissionen – KITEK. Det betyder, at du her på siden kan finde interviews med fx medlemmer af KITEK’s advisory board og andre spændende profiler, omtale af arrangementer i tænketanken med mere. Du kan læse mere om tæketankens arbejde på www.kitek.dk.

Samarbejdet mellem USA og Kina omkring AI

 - 

AI er en af de mest omtalte og indflydelsesrige teknologier i det 21. århundrede. AI har potentiale til at revolutionere mange forskellige industrier, herunder sundhedsvæsenet, transportsektoren, finanssektoren og mange flere. AI kan også hjælpe med at løse no... More »

Fairness og bias

 - 

Hvis der er bias, er der ikke altid fairness. Det betyder at AI kan eksempel vise et job er besat af en mand oftere end kvinder hvis det er en håndværker, det er også korrekt i virkeligheden men AI kan også finde på at gøre dette i fag hvor der er fifty fifty ... More »

Fairness i AI

 - 

Fairness er et centralt begreb i kunstig intelligens (AI), som handler om at sikre, at AI-systemer ikke favoriserer eller diskriminerer individer eller grupper baseret på beskyttede attributter, såsom køn, race, religion eller alder. Fairness er imidlertid ikk... More »

Daniel Käfer: Ledelsen skal gå forrest 

 -  • Sponsored post

Som et led i sam­ar­bej­det mel­lem Tæn­ket­an­ken KI­TEK og AI-Po­r­ta­len, brin­ger vi her et in­ter­view med Daniel Käfer, der er med­lem af tæn­ket­an­kens ad­visory bo­ard. Daniel Käfer har mere hands-on erfaring med AI end de fleste og fra før AI var en ... More »