Category

Lovgivning om AI

Home » Lovgivning om AI

EU opretter AI kontor

 - 

EU's nye AI-kontor er oprettet som en del af implementeringen af EU's AI-lovgivning, kendt som EU AI-Act. Dette kontor, der er organisatorisk placeret under Kommissionen, er designet til at overvåge de mest avancerede AI-modeller, bidrage til udvikling af nye ... More »

Kinas lovgivning på AI-området

 - 

Det­te er syvende del af se­ri­en “Lov­giv­ning på AI-om­rå­det” om hvor­dan lov­giv­ning på in­ter­na­tio­nalt, na­tio­nalt og re­gio­nalt ni­veau spil­ler sam­men. Du kan sjette del her.  Den kinesiske regerings lovgivningsplan for 2023 inkluderer fremlæggel... More »

USA’s lovgivning på AI-området

 - 

Det­te er sjette del af se­ri­en “Lov­giv­ning på AI-om­rå­det” om hvor­dan lov­giv­ning på in­ter­na­tio­nalt, na­tio­nalt og re­gio­nalt ni­veau spil­ler sam­men. Du kan femte del her.  Lovgivningen om kunstig intelligens (AI) i USA omfatter en række foranst... More »

Den europæiske lovgivning på AI-området

 - 

Det­te er fjerde del af se­ri­en “Lov­giv­ning på AI-om­rå­det” om hvor­dan lov­giv­ning på in­ter­na­tio­nalt, na­tio­nalt og re­gio­nalt ni­veau spil­ler sam­men. Du kan læse tredje del her.  TLDR: De tre vigtigste pointer i gennemgangen af EU’s lovgivning p... More »

Biden udsteder omfattende dekret om AI

 - 

Det­te er tredje del af serien “Lov­giv­ning på AI-om­rå­det” om hvor­dan lov­giv­ning på in­ter­na­tio­nalt, na­tio­nalt og re­gio­nalt ni­veau spil­ler sam­men. Du kan læse anden del her. Tirsdag den 31. oktober underskrev den amerikanske Joe Biden en ret om... More »

Topmøde om sikkerhed indenfor AI

 - 

Det­te er anden del af serien “Lov­giv­ning på AI-om­rå­det” om hvor­dan lov­giv­ning på in­ter­na­tio­nalt, na­tio­nalt og re­gio­nalt ni­veau spil­ler sam­men. Du kan læse første del her. I takt med, at sikkerhed bliver et omdiskuteret emne, bliver det også ... More »

Fra lokale rammer til global governance

 - 

Det­te er første del af serien “Lov­giv­ning på AI-om­rå­det” om hvor­dan lov­giv­ning på in­ter­na­tio­nalt, na­tio­nalt og re­gio­nalt ni­veau spil­ler sam­men. Du kan læse anden del her. Et omdiskuteret område omkring AI er lovgivningen på området. Vi har t... More »