Kommentarer

AI gør mennesker mere menneskelige

• Comments: 1


AI gør mennesker mere menneskelige

Udviklingen af særligt generativ kunstig intelligens (genAI) har bragt spørgsmålet i front: kommer AI til at overtage mit arbejde? Men i virkeligheden behøver det ikke at være sådan. I stedet for bør du stille spørgsmålet hvilke dele af mit arbejde kan AI overtage? For i stedet for at se på AI som en konkurrent, skal vi i langt højere grad se AI som en assistent, der kan gøre os bedre til at gøre vores arbejde. Faktisk kan man gå skridtet videre og sige, at AI kan gøre os bedre til at være mennesker. Men hvad er det egentligt at være menneske og hvordan noget så koldt og maskinelt gøre os mere menneskelige?

Hvad karakteriserer et menneske

At være et menneske er en komplekst tilstand og det kan være svært at definere alle de ting, der gør os til de væsener vi er. En ting, der dog karakteriserer os alle, er vores bevidsthed. Vi er bevidste om vores egen eksistens og hvad det er for en verden vi lever i. Samtidigt har vi en forståelse af os selv og hvad vi tænker, føler og hvad der driver os (nogen mere end andre). Vi har en fri vilje (bilder vi os i hvert fald ind). En af de vigtigste egenskaber ved et menneske er vores kreativitet. Vi har evnen til at skabe nye ideer og koncepter. Vi har evnen til at sætte os ind i andres menneskers situation, hvad de tænker og føler (igen i større eller mindre grad). Med det følger også medfølelse. Vi føler med andre og kan hjælpe dem, hvis de har brug for det. Og hvis vi skal svinge os op på et meget højt plan, så besidder de fleste af os også moral. Vi forstår, hvad der er rigtigt og forkert og handler som regel i overensstemmelse med det. 

Vi har gennem en blanding af evolution og instinkt udviklet en række ener. Vi kan kommunikere med hinanden gennem vores sprog. Vi kan lære nyt og tilpasse os nye situationer. Det har sat os i stand til at identificere og løse problemer og samarbejde for at nå et fælles mål.

Sideløbende, og måske på grund af vores evner og egenskaber, er vi begyndt at søge mening og formål med vores liv. Ligesom vi også søger forbindelse til andre mennesker og en følelse af at høre til. På den baggrund er vi også som art eller som gruppe begyndt at søge efter at opnå noget større end os selv.

Forbedre kommunikation og forståelse

De store sprogmodeller, som GPT-4, Gemini (indtil for nyligt BARD) og Bing er gode til – ja, sprog. Det vil sige, at de kan være med til at nedbryde sprogbarrierer mellem mennesker og lette kommunikationen. Hvis vi har svært ved at forstå andre menneskers handlemønstre, så er AI klar til at hjælpe os med et af dets andre specialer – mønstergenkendelse. På den måde kan AI-modeller gøre det lettere for os at forstå hvorfor andre mennesker handler som de gør. Chatbots og virtuelle assistenter, kan hjælpe os med planlægning, men de kan også hjælpe på ensomhed. 

AI kan styrke vores egenskaber

Gennem sin evne til at generere nye ideer og koncepter, kan AI-modeller udvide den evne, som mennesker selv har til at skabe nyt. Det kan fx være indenfor kunst, musik og litteratur. Modellerne kan både give inspiration og samtidigt hjælpe os med at udtrykke os på nye og innovative måder. Fx kan den inspirere til at skabe langt mere interaktive oplevelser, der kan engagere os på et dybere niveau. 

På uddannelsesområdet kan AI-modeller skræddersy undervisning til individuelle behov og dermed fremme vores indlæring. AI’s styrke indenfor mønstergenkendelse kan også her styrke vores egenskaber ved at styrke vores problemløsningsevner gennem analyse af komplekse og store mængder data. Endeligt vil automatisering af en række opgaver kunne frigære tid til andre mere meningsfulde opgaver.

Vi tænker ofte på AI som koldt og maskinelt og det der det naturligvis også, men samtidigt kan AI faktisk fremme vores empati og medfølelse. Den vil kunne udvide vores perspektiv og dermed få en bedre forståelse af vores verden og medmennesker. Mønstergenkendelse og dataanlyse kan fortælle både hvor der er, men også være med til at forudsige og dermed forebygge nød og lidelser rundt om i verden. Så kan man også argumentere for, at den menneskelige kreativitet, som AI kan være med til at stimulere også kan være et formidlingsværktøj, der kan være med til at øge vores forståelse og medfølelse for vores medmennesker.

1 notes
72 views

One thought on “AI gør mennesker mere menneskelige

    Write a comment...

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *