EU og AI

EU lancerer AI innovationspakke 


Den globale konkurrence på AI-området er hård og det kan være svært for EU at følge med supermagterne USA og Kina. Men i kølvandet på den færdigforhandlede (?) AI-forordning lancerer Kommissionen nu en AI-innovationspakke til 30 mia. kr. Pakken er rettet mod startups og små og mellemstore virksomheder (SME’er) og skal hjælpe dem med at udvikle nye løsninger indenfor kunstig intelligens (AI) gennem at give dem adgang til supercomputere, dataområder og finansiering.

Innovationspakke

Pakken etablerer såkaldte AI-fabrikker, der blandt andet giver dem adgang til at bruge det netværk af supercomputere, som EU har investeret stort igennem en årrække og som i dag ligger blandt verdens bedste. Formanden for Kommissionen, Ursula von der Leyen, annoncerede netværket i sin State of The Union-tale i 2023.

Der er brug for computerkraft for at udvikle kunstig intelligens. Meget af det. Derfor ønsker vi at give smv’er og nystartede virksomheder privilegeret adgang til et netværk af europæiske supercomputere,” udtaler Margrethe Vestager, konkurrencekommissær.

AI-pakken skal udover adgang til effektiv computer infrastruktur til træningsmodeller også give virksomhederne adgang til den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. Samtidigt nedsætter man et AI-kontor indenfor rammerne af kommissionen, der skal ansvarlig for udvikling og koordinering af AI-politik på tværs af medlemsstaterne og håndhævelsen af selve AI-forordningen. 

Derudover skitserer pakken en række yderligere nøgle aktiviteter herunder finansiel støtte fra Kommissionen gennem Horizon Europe-programmet og Digital Europe-programmet. Innovationspakken forventes at stimulere yderligere offentlig og privat investeringer for omkring 4 milliarder Euro frem mod 2027. Pakken indeholder også initiativer, der skal udvide den europæiske talentmasse indenfor generativ AI gennem uddannelse og efteruddannelse og endeligt skal pakken accelerere udviklingen af Common European Data Spaces, der skal gøre den nødvendige data til udvikling af nye modeller tilgængelig for virksomheder. 

AI-forordningen

AI innovationspakken er første synlige resultat af AI-forordningen, der blev færdigforhandlet i december sidste år. Noget tyder dog på, at man ikke er helt færdig med forhandlingerne alligevel. En koalition mellem Frankrig, Italien og Tyskland mener, at kravene i AI-forordningen omkring foundation-modellerne (som fx OpenAIs GPT-4) er alt for stramme og vil sætte EU i en dårlig konkurrenceposition mod andre lande, der udvikler på området uden de samme begrænsninger. Derfor kan AI innovationspakken også ses som en udstrakt hånd i denne sammenhæng.  

0 notes
89 views

Write a comment...

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *