TEMA

Digital dannelse: Færdsel i et digitalt samfund


Illustration: Mark Sinclair Fleeton/ Dall-E
   Læsetid 9 minutter
Array

TL;DR: fire hovedpunkter

  • Digital dannelse er essentiel for sikkert, etisk og effektivt at navigere i den digitale verden, og det dækker over færdigheder som digital etik, privatliv, sikkerhed, og teknologiforståelse.
  • Uddannelse i digital dannelse bør starte tidligt og inkludere alle fra børn til voksne, med fokus på kontinuerlig opdatering af digitale færdigheder.
  • Familier, uddannelsesinstitutioner, og offentlige initiativer spiller en central rolle i at fremme digital dannelse gennem dialog, undervisning, og ressourcer.
  • Strategiske tiltag som at gøre teknologiforståelse til en del af skoleundervisningen understreger regeringens fokus på digital dannelse som en national prioritet.

Vi lever i en digital verden og derfor er vigtigt at kunne navigere i denne verden. Denne evne kaldes nogle gange for digital dannelse. Det dækker over en række aspekter som fx digital etik, privatliv, sikkerhed, kritisk tænkning og teknologiforståele. I daglig tale handler digital dannelse meget om, at lære børn og unge at færdes både på nettet og i et digitaliseret samfund, men i realiteten handler det om, at vi alle skal lære færdselsreglerne, så vi undgå at komme til skade. For selvom vi taler de digitale sider af vores samfund, så kan man faktisk godt komme til at slå sig på det, hvis man ikke er forberedt. Fra problemer med kommunikation med det offentlige til at blive offer for cyberkriminalitet er det alt sammen udtryk for farerne i en digital verden. Men det handler også om områder som kunstig intelligens (AI) der er i dag er en faktor i alle dele af vores liv. Fra brug af maskinlæring eller store sprogmodeller i vores arbejdsliv til brug af apps til rejseplanlægning, indkøb på nettet og til leg med ChatGPT eller andre sprogmodeller eller måske ligefrem brug som en personlig assistent. I alle disse situationer er det vigtigt, at forstår nogle grundlæggende færdselsregler.

Hvad er digital dannelse

At være digitalt dannet indebærer en række specifikke færdigheder, som hjælper individer til at navigere sikkert, etisk og effektivt i den digitale verden. Disse færdigheder kan kategoriseres i flere kerneområder, som tilsammen udgør fundamentet for digital dannelse. Her er en detaljeret gennemgang af de nødvendige færdigheder:

Teknologiforståelse handler langt hen ad vejen om grundlæggende IT-færdigheder: Evnen til at bruge almindelige digitale værktøjer og platforme, såsom tekstbehandlingsprogrammer, regneark, præsentationssoftware, og internettet. Det kræver også kendskab til hvordan smartphones, computere, tablets, og andre digitale enheder fungerer, herunder basis softwareinstallation og fejlfinding.

Informationssøgning og -evaluering er et andet centralt begreb. Evnen til at anvende søgemaskiner effektivt, bruge avancerede søgefunktioner, og finde relevante informationer hurtigt. Kompetencer til at bedømme troværdigheden og relevansen af digitale informationer, herunder at skelne mellem troværdige kilder og misinformation.

Digital kommunikation handler om opførsel og brug af applikationer. Først og fremmest det man kan kalde netetikette. Det vil sige at have en forståelse af og evne til at anvende passende adfærd og kommunikationsetikette online. Du skal være i stand til at bruge sociale medieplatforme ansvarligt, herunder forståelse af privatlivsindstillinger og konsekvenserne af at dele information online.

Online sikkerhed og privatliv også kendt som cybersikkerhed fordrer kendskab til grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, såsom brug af stærke adgangskoder, tofaktorautentifikation, og opdatering af software. Forståelse af persondataforordninger, rettigheder vedrørende privatliv online, og hvordan man beskytter personlige oplysninger.

Digital etik og lovgivning. Ligesom i resten af samfundet kræves der kendskab til grundlæggende principper for ophavsret, herunder hvad der er lovligt at dele og bruge online. Evnen til at reflektere over de etiske implikationer af teknologibrug, såsom digital fodaftryk, cybermobning, og den digitale kløft.

Kreativ og kritisk tænkning fordrer i et eller omfang et kendskab til skabelse af digitalt indhold – billeder, video og webdesign uden at vi alle skal være eksperter. Evnen til at anvende digitale værktøjer og ressourcer til at løse problemer og udføre opgaver mere effektivt. En forståelse af produktion af digitalt indhold og en evne til at anvende digitale værktøjer og ressourcer stille dig langt bedre i forhold til at kunne genkende dårlig kvalitet eller direkte forsøg på svindel.

Livslang læring og Tilpasningsevne er måske det vigtigste punkt indenfor digital dannelse. Viljen og evnen til kontinuerligt at opdatere og udvide sine digitale færdigheder i takt med teknologiens udvikling og fleksibilitet og åbenhed over for nye digitale trends, værktøjer, og arbejdsmetoder.

Digital dannelse er ikke et statisk mål, men en kontinuerlig proces, der kræver engagement og opdatering af færdigheder gennem hele livet. Udviklingen af disse færdigheder understøttes af en række ressourcer, herunder uddannelsesinstitutioner, online kurser, og offentlige initiativer, som alle bidrager til at fremme en omfattende digital dannelse.

Hvorfor er digital dannelse vigtig

Vi bliver hver dag udsat for et stigende tryk af informationer og forskellige aktører, der ønsker at kommunikere med os og opnå vores opmærksomhed. Det kan være med henblik på administration – kontakt med det offentlige – men det kan også være med henblik på salg eller forsøg på svindel. Hvis du ikke forstår hvordan vi identificerer, at vi kommunikerer med de aktører, som vi gerne vil kommunikere med, som fx kommunen, så risikerer du, at svindlere vil være i stand til at franarre dig dine penge. Det er ikke bare et generationelt spørgsmål. Det er ikke kun bedstemor, der bliver franarret sine penge over telefonen af en smart svinder. Det kan ske for dig og mig, hvis vi ikke følger med den digitale udvikling. Derfor er det vigtigt, at vores samfund er digitalt inkluderende og vi sørger for at alle er uddannet til at kunne gebærde os i en digital verden.

Digital dannelse i uddannelsen

Selvom digital dannelse ikke kun handler om at ruste vores børn, så er uddannelse i folkeskole og på gymnasier forudsætningen for udbredt digital dannelse. Regeringen fremhæver i sin digitaliseringsstrategivigtigheden af digital dannelse, men alligevel fremgår det af strategien, at teknologiforståelse kun skal indføres som valgfag. 

Men med folkeskoleudspillet vil vi også gøre teknologiforståelse obligatorisk for alle elever i folkeskolen fra 1. til 9. klasse ved at lægge det ind i udvalgte eksisterende fag,” skriver Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye i et debatindlæg i Altinget fra november 1923.

Samtidigt har familien en vigtig rolle i at støtte børns digitale dannelse. Snak med dit barn om sikker og ansvarlig brug af internettet og hvordan man behandler personlige oplysninger online. Medierådet for Børn og Unge tilbyder vejledninger og ressourcer til forældre for at støtte dem. 

Biblioteker, ungdomsklubber, og andre samfundsinstitutioner kan tilbyde workshops og aktiviteter, der fremmer digital dannelse. Nationale kampagner om digital sikkerhed og etik, såsom dem lanceret af Datatilsynet, bidrager også til at øge bevidstheden.

Digital uddannelse for voksne

Voksnes digitale dannelse er lige så vigtig, da teknologi konstant udvikler sig, og livslang læring er nødvendig for at holde trit med nye digitale trends og sikkerhedstrusler. Arbejdspladser bør tilbyde løbende uddannelse i digitale værktøjer og sikkerhedsprotokoller for at sikre, at medarbejdere kan navigere i digitale miljøer effektivt og sikkert. Dette kan også omfatte uddannelse i dataetik og beskyttelse af personlige oplysninger. Voksenundervisningscentre og online platforme tilbyder kurser i alt fra basale digitale færdigheder til avanceret teknologiforståelse og programmering. Disse ressourcer er vigtige for at sikre, at voksne borgere ikke bliver efterladt i det digitale kapløb. Voksne har også et personligt ansvar for at vedligeholde og opdatere deres digitale færdigheder. Dette kan indebære at holde sig ajour med nye digitale trends, forståelse af privatlivsindstillinger på sociale medier, og at være kritisk over for information fundet online.

0 notes
108 views

Write a comment...

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *