KITEK

Samarbejdet mellem USA og Kina omkring AI


AI er en af de mest omtalte og indflydelsesrige teknologier i det 21. århundrede. AI har potentiale til at revolutionere mange forskellige industrier, herunder sundhedsvæsenet, transportsektoren, finanssektoren og mange flere. AI kan også hjælpe med at løse nogle af de største udfordringer, som verden står overfor, såsom klimaforandringer, fattigdom og sygdomme. Men AI har også nogle risici og udfordringer, der kræver ansvarlig og etisk udvikling og anvendelse.

USA og Kina er to af de førende lande inden for AI-forskning og -udvikling. De har begge investeret massivt i AI-projekter og har produceret nogle af de mest avancerede AI-systemer i verden. De har også et stort marked for AI-produkter og -tjenester, samt en stor pulje af talentfulde AI-forskere og -ingeniører. Men de har også nogle forskelle i deres tilgang til AI, såsom deres politiske systemer, værdier, mål og interesser.

I dette essay vil jeg diskutere samarbejdet mellem USA og Kina omkring AI. Jeg vil først beskrive nogle af de områder, hvor de to lande har samarbejdet om AI-projekter og -initiativer. Derefter vil jeg analysere nogle af de fordele og ulemper ved dette samarbejde. Endelig vil jeg give nogle anbefalinger til, hvordan de to lande kan forbedre deres samarbejde om AI i fremtiden.

Områder for samarbejde

USA og Kina har samarbejdet om AI på flere områder, såsom akademisk forskning, industrielle partnerskaber, internationale organisationer og globale udfordringer.

Akademisk forskning: USA og Kina har haft mange akademiske udvekslinger og samarbejder om AI-forskning. Ifølge den aktuelle websidekontekst havde USA og Kina det største antal tværnationale samarbejder i AI-publikationer fra 2010 til 2021. Mange amerikanske og kinesiske universiteter har oprettet fælles forskningscentre eller laboratorier for at fremme AI-forskning. Nogle eksempler er Stanford Center for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), som har etableret et partnerskab med Tsinghua University, og MIT-IBM Watson AI Lab, som har samarbejdet med Shanghai Jiao Tong University. Disse akademiske samarbejder har bidraget til at fremme videnskabelig innovation, udveksle ideer og talent, samt skabe fælles standarder og metoder for AI-forskning.

A person in white lab coat

Description automatically generated

Industrielle partnerskaber: USA og Kina har også haft mange industrielle partnerskaber om AI-udvikling. Mange amerikanske og kinesiske virksomheder har investeret i eller oprettet fælles ventures med hinanden for at udnytte hinandens styrker og ressourcer inden for AI. Nogle eksempler er Microsoft Research Asia (MSRA), som blev grundlagt i Beijing i 1998 som Microsofts største forskningsinstitut uden for USA, og Alibaba-Microsoft Joint Research Center for Natural Language Processing (NLP), som blev lanceret i 2017 som det første fælles NLP-laboratorium mellem en kinesisk internetgigant og en global teknologileder. Disse industrielle partnerskaber har bidraget til at skabe nye produkter og tjenester, øge konkurrenceevnen og produktiviteten, samt fremme teknologioverførsel og kommercialisering af AI.

Internationale organisationer: USA og Kina har også deltaget i nogle internationale organisationer og initiativer, der har til formål at fremme globalt samarbejde og styring af AI. Nogle eksempler er Partnership on AI (PAI), som blev lanceret i 2016 som et multistakeholder-forum for at dele bedste praksis, etablere retningslinjer og sikre ansvarlig udvikling og anvendelse af AI, og Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI), som blev lanceret i 2020 som et internationalt initiativ for at støtte og guide den ansvarlige udvikling og anvendelse af AI, der er i overensstemmelse med menneskerettighederne, de demokratiske værdier og den økonomiske vækst. Disse internationale organisationer har bidraget til at skabe dialog, tillid og konsensus mellem forskellige aktører, samt at adressere nogle af de etiske, sociale og juridiske udfordringer ved AI.

Globale udfordringer: USA og Kina har også samarbejdet om at bruge AI til at tackle nogle af de globale udfordringer, såsom folkesundhed, klimaforandringer og fattigdom. Nogle eksempler er AI for Health (AI4H), som blev lanceret i 2018 som et samarbejde mellem Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og ITU (International Telecommunication Union) for at fremme brugen af AI til at forbedre sundhedssystemer og sundhedsresultater, og AI for Earth, som blev lanceret i 2017 som et initiativ fra Microsoft for at støtte projekter, der bruger AI til at løse miljømæssige udfordringer inden for fire områder: klima, vand, landbrug og biodiversitet. Disse globale udfordringer har bidraget til at fremme det sociale gode, øge den menneskelige velfærd og opfylde de bæredygtige udviklingsmål.

Fordele og ulemper

Samarbejdet mellem USA og Kina omkring AI har nogle fordele og ulemper, både for de to lande selv og for resten af verden.

Nogle af fordelene er:

  • Det kan fremme videnskabelig innovation og teknologisk fremskridt inden for AI ved at kombinere de to landes komplementære styrker, såsom Kinas store datamængder og USA’s avancerede algoritmer.
  • Det kan skabe økonomiske muligheder og vækst for de to lande ved at åbne nye markeder, skabe nye job og øge produktiviteten inden for forskellige sektorer.
  • Det kan bidrage til global fred og stabilitet ved at reducere spændinger, opbygge tillid og løse konflikter gennem dialog og samarbejde om fælles interesser.
  • Det kan adressere nogle af de globale udfordringer ved at mobilisere de to landes ressourcer, ekspertise og indflydelse til at fremme det sociale gode og den menneskelige velfærd.

Nogle af ulemperne er:

  • Det kan skabe sikkerhedsrisici og trusler for de to lande ved at øge deres gensidige afhængighed, eksponere deres sårbarheder og potentielt give adgang til følsomme data eller teknologier.
  • Det kan skabe konkurrence- og rivaliseringsproblemer for de to lande ved at intensivere deres kamp om globalt lederskab, indflydelse og magt inden for AI.
  • Det kan skabe etiske, sociale og juridiske dilemmaer for de to lande ved at skabe forskelle i deres værdier, normer og interesser omkring AI-udvikling og -anvendelse.
  • Det kan skabe ulighed og ubalance i verden ved at marginalisere eller ekskludere andre lande eller regioner fra AI-samarbejdet eller -fordelene.

Indlægget “Samarbejdet mellem USA og Kina omkring AI er tidligere bragt på Tænketanken KITEK’s hjemmeside.

0 notes
42 views

Write a comment...

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *