Lovgivning om AI

Topmøde om sikkerhed indenfor AI


Topmøde om sikkerhed indenfor AI.

Det­te er anden del af serien “Lov­giv­ning på AI-om­rå­det” om hvor­dan lov­giv­ning på in­ter­na­tio­nalt, na­tio­nalt og re­gio­nalt ni­veau spil­ler sam­men. Du kan læse første del her.

I takt med, at sikkerhed bliver et omdiskuteret emne, bliver det også i stigende grad hævet op på et politisk niveau. Den britiske premierminister Rishi Sunak har valgt at sætte emnet på dagsordenen med et stort summit.

AI Safety Summit 2023 vil blive afholdt på Bletchley Park i Milton Keynes i Buckinhghamshire, England, den 1. og 2. november 2023. Topmødet vil samle internationale regeringer, førende AI-virksomheder, civilsamfundsgrupper og eksperter inden for forskning for at overveje risiciene ved AI, især ved udviklingens frontlinje, der hvor tingene går rigtigt stærkt i øjeblikket. De skal diskutere, hvordan risici kan mindskes gennem internationalt koordineret handling. Målet er at opnå en fælles forståelse af risiciene ved de fremadstormende teknologier indenfor AI og behovet for handling, 

Det er blevet meldt ud, at man ønsker at skabe en fremadrettet proces for internationalt samarbejde omkring AI-sikkerhed, herunder hvordan man bedst kan støtte nationale og internationale rammer, passende foranstaltninger, som individuelle organisationer bør træffe for at øge sikkerhed i AI-systemer, områder for potentiel samarbejde om AI-sikkerhedsforskning, herunder evaluering af modelkapaciteter og udvikling af nye standarder til støtte for governance og hvordan man kan sikre den sikre udvikling af AI vil muliggøre brugen af ​​AI til gode globalt. 

Bletchley Park må siges at være et passende sted for afholdelsen af konferencen med henblik på stedets historiske betydning for udviklingen af kunstig intelligens. Under 2. verdenskrig var Bletchley Park centrum for de britiske bestræbelser på at knække tyskernes Enigma-kode. Alle tre værn i det britiske forsvar flyttede sammen med efterretningstjenesten MI6 ind på godset og stedet fik kodenavnet Station X. Alan Turing, der til tider beskrives som en af computerens og dermed den kunstige intelligens’ fædre, arbejde sammen med polske matematikere, den britiske mester i skak, Hugh Alexander, forfatteren Malcolm Muggeridge og Gordon Welchman var en del af holdet, der til slut brød tyskernes koder.

0 notes
27 views

Write a comment...

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *